Psycholog dziecięcy w MEDICO - Dlaczego?

  • doświadczenie kliniczne (pracownicy kliniki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
  • profesjonalizm i kompleksowość opieki w ramach MEDICO
  • leczenie zgodnie z najnowszymi światowymi doświadczeniami
  • ścisła współpraca z Pacjentem
  • elastyczne terminy w warunkach przystosowanych dla dzieci i młodzieży
  • dostępność poza ustalonymi godzinami wizyt

Psycholog dziecięcy i młodzieżowy - terapia i psycholog w Łodzi!

Psycholog dziecięcy i młodzieżowy w opiece nad dzieckiem pełni szczególną rolę. Psycholog jest nieodzownym członkiem skutecznego leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Niegrzeczne dzieci, dzieci stwarzające problemy najczęściej nie wymagają leczenia psychiatrycznego. W przypadku wątpliwości odpowiedzi udzieli dobry psychiatra dziecięcy. Często wstępna konsultacja psychologiczna pozwala określić konieczność konsultacji lekarskiej.

Czym się zajmuje psycholog dziecięcy?

Psycholog dziecięcy i młodzieżowy konsultuje zaburzenia psychiczne takie jak: lęki, smutek dziecka, nadruchliwość, agresja, nieposłuszeństwo, problemy wychowawcze, niepowodzenia szkolne, frustracja, zaburzenia odżywiania. Psychologia dziecięca to szczególna dziedzina psychologii wymagająca szczególnego podejścia do pacjenta. Doświadczenie psychologa i empatia mają kluczowe znaczenie.

Psycholog Dziecięcy czy Psychiatra Dziecięcy?

W prowadzeniu terapii - najlepiej jednocześnie! Psycholog dziecięcy czy psycholog młodzieżowy prowadzi terapię dzieci, młodzieży, młodych dorosłych dotyczącą zmiany mechanizmów psychologicznych, nawyków, sposobów reagowania i innych aspektów psychologicznych. Psychiatra dziecięcy ustala diagnozę pacjenta i plan terapeutyczny tzn. ewentualne skierowanie do psychologa lub/i leczenie farmakologiczne. Dlatego zarówno psycholog dziecięcy jak i psychiatra dziecięcy są wzajemnie uzupełniającymi się specjalistami w dążeniu do powrotu do dobrostanu Pacjenta!

Psycholog Dziecięcy, Psycholog Młodzieżowy w MEDICO z kompleksową terapią psychologiczną dzieci i młodzieży!